Търсене
10.231.71.14-3.227.254.12

Общи условия за провеждане на кампанията

„Открий какво се крие в Orange Gift Box”

 

Настоящите Общи условия („Правила“) уреждат реда и условията за провеждане на кампанията „Открий какво се крие в Orange Gift Box („кампания“), част от сезонната кампания „Отново на училище“.  

1. Дефиниции

Настоящите правила на кампанията съдържат термини, които имат следното значение:

1.1. „Организатор“ е „Еспо Груп” ЕООД, ЕИК: 131008226, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 18, контакт: https://www.orangecenter.bg/contacts

1.2. „Сътрудник“ е „Захариеви“ ЕООД, ЕИК: 20483305, със седалище и адрес на управление с. Енина 6142, Област Стара Загора; Община Казанлък, Теменуга, № 32

1.3. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря на условията за участие по т. 3 по‐долу и което се е включило в кампанията по посочения в тези правила начин.

1.4. „Период на провеждане“. Кампанията се провежда в периода от 02.09.2019 г. до 30.09.2019 г. включително. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати продължителността на играта при условие, че оповести промяната предварително на Интернет страницата си на www.orangecenter.bg
Кампанията ще приключи по-рано от посочената дата в случай, че количествата се изчерпят.

2. Право на участие в Кампанията

В Кампанията могат да участват физически лица, навършили 18 години за българските граждани и съответната възраст, предвидена за пълнолетие в съответното национално законодателство за чуждестранните граждани, което не е поставено под пълно или ограничено запрещение, и имат постоянен адрес в Република България, с изключение на служители на Организатора, Сътрудника, свързаните агенции, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

3. Условия за участие в Кампанията 

За да се включи в Кампанията „Открий какво се крие в Orange Gift Box , предвидени по‐долу, Участникът, трябва:

3.1.  За да се включи в кампанията, участникът трябва да закупи онлайн, от официалния сайт на „Orange center“ www.orangecenter.bg, или от физически търговски обект на „Orange center“, стоки на стойност минимум 100лв. в периода на провеждане на Кампанията –  02.09.2019 г.  – 30.09.2019г. 

3.2.  След като клиентът е закупил стоки от Orange Center над стойност минимум 100лв, той получава подарък Orange Gift Box. В него клиентът ще намери артикули от Orange center създадени и селектирани специално за текущата кампания.

3.3.  При онлайн покупка подаръкът е част от основната поръчка на Участника и към нея не се добавя сума за транспортни разходи, или други суми.  

4. Нарушения

5.1. Докладване на нарушения

В случай на подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Кампанията, всички участници могат да сигнализират за това на Организатора на следната електронна поща: marketing@orange‐bg.com . Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.

5.2. Последици от нарушенията

В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство и/или на настоящите правила на Кампанията от страна на Участник, както и във всички случаи, в които Организаторът прецени, че е налице или има основателно подозрение за извършването на неправомерни и/или неприемливи действия от страна на Участник, Организаторът има право да дисквалифицира последния от участие в Кампанията. 

5. Отговорност

6.1. Организаторът и лицата свързани с провеждането на Кампанията не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

6.2. Настоящите правила на Кампанията ще бъдат достъпни за целия срок на Кампанията на интернет адрес: www.orangecenter.bg

6.3. Организаторът има неотменимо право да променя тези Общи условия при условие, че публично оповести промените по същия начин, по който е обявил кампанията ‐ на Интернет страницата си, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им. Участниците в кампанията следва сами да проверяват на адрес www.orangecenter.bg за промени в  общите условия, като организаторът  не е длъжен да ги уведомява. 

Организаторът може да прекрати Кампанията като оповести това чрез електронна публикация на интернет адрес https://www.orangecenter.bg

В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за претърпени от тях вреди в следствие на промяната/прекратяването. Решенията на Организатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички участници.

6. Правни аспекти

6.1. Приложимо право и подсъдност

Страните могат да използват всички предвидени в законодателството на Република България средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор отнасящ се до настоящите официални правила, същият ще бъде решаван от Арбитражен съд София при Сдружение "ППМ" съобразно неговия правилник, с изключение на споровете по които една от страните е потребител по смисъла на ЗЗП.

Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата кампания и на изпълнение на договора, сключен между него и участника при тези общи условия, или в случаите, в които това е предвидено със закон.

7. Прекратяване на участието в Кампанията

7.1. В случай, че Участник е достигнал необходимата сума по регламент, то той има право да получи своя подарък – Orange Gift Box, който автоматично ще се добави към поръчката му.

7.2. При добавяне на Orange Gift Box в кошницата, той ще е със стойност 0,00 лв. и участникът ще получи своя подарък като добавка към основната поръчка. Доставката на Orange Gift Box е безплатна. 

7.3. Ако Участникът желае личните му данни да не бъдат обработвани от Организатора, това може да бъде заявено на адрес dpo@orange‐bg.com.

7.4. Включвайки се в тази Кампания, участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Кампания.

 

Настоящите официални правила за участие в Камоанията са изготвени и приети от „Еспо Груп“ ЕООД и ще бъдат достъпни на Интернет www.orangecenter.bgза периода на кампанията.  

Избрани филтри:
Сортирай: Покажи по:
80
1 2 3
Neorganicheskaya himiya Neorganicheskaya himiya 2014 г.
Цена: 80.90 лв.
Metody organicheskoj himii Metody organicheskoj himii 2012 г.
Цена: 96.90 лв.
Testirovanie po neorganicheskoj himii Testirovanie po neorganicheskoj himii 2013 г.
Цена: 96.90 лв.
Izotopy Izotopy 2012 г.
Цена: 112.90 лв.
Istoriya mineralov zemnoj kory Istoriya mineralov zemnoj kory 2012 г.
Цена: 112.90 лв.
Aerozoli - pyli, dymy i tumany Aerozoli - pyli, dymy i tumany 2012 г.
Цена: 112.90 лв.
Problemy biogeohimii. Vypusk 2 Problemy biogeohimii. Vypusk 2 2012 г.
Цена: 135.90 лв.
Problemy Biogeohimii. Vypusk 1 Problemy Biogeohimii. Vypusk 1 2012 г.
Цена: 135.90 лв.
Sochineniya Tom 17. Tehnologiya Sochineniya Tom 17. Tehnologiya 2014 г.
Цена: 154.90 лв.
Obschaya i neorganicheskaya himiya Obschaya i neorganicheskaya himiya 2013 г.
Цена: 160.90 лв.
Atlas shlakov Atlas shlakov 2012 г.
Цена: 192.90 лв.
Kollektsionirovanie mineralov Kollektsionirovanie mineralov 2012 г.
Цена: 192.90 лв.
O vliyanii fiziki na razvitie himii O vliyanii fiziki na razvitie himii 2013 г.
Цена: 224.90 лв.
Himiya v obydennoj zhizni Himiya v obydennoj zhizni 2013 г.
Цена: 224.90 лв.
O fotohimicheskih svojstvah broma O fotohimicheskih svojstvah broma 2012 г.
Цена: 224.90 лв.
Osnovy Kolloidnoj Himii Chast 1 Osnovy Kolloidnoj Himii Chast 1 2014 г.
Цена: 224.90 лв.
Mineralnye kisloty i osnovaniya Mineralnye kisloty i osnovaniya 2012 г.
Цена: 224.90 лв.
O teploemkosti zhidkostej O teploemkosti zhidkostej 2012 г.
Цена: 224.90 лв.
Fotohimiya parov solej Fotohimiya parov solej 2012 г.
Цена: 224.90 лв.
Sochineniya Sochineniya 2012 г.
Цена: 231.90 лв.
Spravochnik himika Spravochnik himika 2013 г.
Цена: 231.90 лв.
Sochineniya Sochineniya 2012 г.
Цена: 231.90 лв.
Sochineniya Sochineniya 2012 г.
Цена: 231.90 лв.
Sochineniya Sochineniya 2012 г.
Цена: 231.90 лв.
Sochineniya Sochineniya 2012 г.
Цена: 231.90 лв.
Sochineniya Sochineniya 2012 г.
Цена: 231.90 лв.
Sochineniya Sochineniya 2012 г.
Цена: 231.90 лв.
Sochineniya Sochineniya 2012 г.
Цена: 231.90 лв.
Sochineniya Sochineniya 2012 г.
Цена: 231.90 лв.
Sochineniya Sochineniya 2012 г.
Цена: 231.90 лв.
Sochineniya Sochineniya 2012 г.
Цена: 231.90 лв.
Sochineniya Sochineniya 2012 г.
Цена: 231.90 лв.
Sochineniya Sochineniya 2012 г.
Цена: 231.90 лв.
Sochineniya Sochineniya 2012 г.
Цена: 231.90 лв.
Teoriya atomnogo yadra Teoriya atomnogo yadra 2012 г.
Цена: 231.90 лв.
Laboratornye raboty v organicheskom praktikume Laboratornye raboty v organicheskom praktikume 2012 г.
Цена: 231.90 лв.
Sochineniya Sochineniya 2012 г.
Цена: 231.90 лв.
Sochineniya Sochineniya 2012 г.
Цена: 231.90 лв.
Himiya Goreniya Himiya Goreniya 2015 г.
Цена: 240.90 лв.
Fiziko-himiya polimerov Fiziko-himiya polimerov 2012 г.
Цена: 256.90 лв.
Fiziko-himicheskie osnovy sorbtsionnoj tehniki Fiziko-himicheskie osnovy sorbtsionnoj tehniki 2012 г.
Цена: 256.90 лв.
Mir azota Mir azota 2012 г.
Цена: 256.90 лв.
Himicheskij trenazher Himicheskij trenazher 2012 г.
Цена: 256.90 лв.
Osnovnye nachala termohimii Osnovnye nachala termohimii 2012 г.
Цена: 256.90 лв.
Kinetika fotohimicheskih reaktsij Kinetika fotohimicheskih reaktsij 2012 г.
Цена: 256.90 лв.
Poluprodukty i krasiteli antratsenovogo ryada Poluprodukty i krasiteli antratsenovogo ryada 2013 г.
Цена: 256.90 лв.
Fiziko-himicheskie periodicheskie protsessy Fiziko-himicheskie periodicheskie protsessy 2012 г.
Цена: 256.90 лв.
Issledovaniya V Oblasti Terpenov I Kamfory Issledovaniya V Oblasti Terpenov I Kamfory 2014 г.
Цена: 256.90 лв.
O kristallicheskoj sisteme i uglah slyudy O kristallicheskoj sisteme i uglah slyudy 2012 г.
Цена: 256.90 лв.
Himicheskie reaktsii v elektricheskom razryade Himicheskie reaktsii v elektricheskom razryade 2012 г.
Цена: 256.90 лв.
Nekotorye sledstviya gipotezy Gyui Nekotorye sledstviya gipotezy Gyui 2012 г.
Цена: 256.90 лв.
Obschaya i neorganicheskaya himiya Obschaya i neorganicheskaya himiya 2012 г.
Цена: 256.90 лв.
Kristallohimicheskij analiz Kristallohimicheskij analiz 2012 г.
Цена: 256.90 лв.
Obschaya himiya Obschaya himiya 2012 г.
Цена: 256.90 лв.
Vvedenie V Himicheskuyu Kristallografiyu Vvedenie V Himicheskuyu Kristallografiyu 2014 г.
Цена: 270.90 лв.
Termohimiya. Vypusk 1 Termohimiya. Vypusk 1 2012 г.
Цена: 270.90 лв.
Mehanizm kondensatsii i obrazovaniya kolloidov Mehanizm kondensatsii i obrazovaniya kolloidov 2012 г.
Цена: 270.90 лв.
Szhatie pri smeshenii normalnyh zhidkostej Szhatie pri smeshenii normalnyh zhidkostej 2012 г.
Цена: 270.90 лв.
YAMR-spektroskopiya v organicheskoj himii YAMR-spektroskopiya v organicheskoj himii 2012 г.
Цена: 270.90 лв.
Sovremennaya teoriya elektrolitov Sovremennaya teoriya elektrolitov 2012 г.
Цена: 270.90 лв.
Elektronnaya himiya Elektronnaya himiya 2012 г.
Цена: 270.90 лв.