Всички книги на Айн Ранд

10 резултата

10 резултата

Айн Ранд
За автора

Айн Ранд

quote icon

Въпросът не е кой ще ми позволи. Въпросът е кой ще ме спре.

Айн Ранд е позната по света със своята рационална философия, която тя нарича „обективизъм“, близка по идеи с политическото и философско движение либертарианство.
 
Пише множество философски есета за свободната воля, защитавайки свободата, социалната справедливост и частната собственост. Не по-малък принос има и в сферата на етиката, политическата философия и епистемологията. Има издадени пет сборника с есета: "Добродетелта на егоизма", "Капитализмът: Непознатият идеал", "Романтическият манифест", "Новото ляво: Антииндустриалната революция", "Философията: кому е нужна" и "Гласът на разума". Други нехудожествени произведения са "За новия интелектуалец", "Въведение в обективистката епистемология" и "Изкуството на художествената литература".