Търсене
10.231.71.14-34.204.175.38

Игри и играчки

Общи условия за провеждане на кампанията

„Открий какво се крие в Orange Gift Box”

 

Настоящите Общи условия („Правила“) уреждат реда и условията за провеждане на кампанията „Открий какво се крие в Orange Gift Box („кампания“), част от сезонната кампания „Отново на училище“.  

1. Дефиниции

Настоящите правила на кампанията съдържат термини, които имат следното значение:

1.1. „Организатор“ е „Еспо Груп” ЕООД, ЕИК: 131008226, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 18, контакт: https://www.orangecenter.bg/contacts

1.2. „Сътрудник“ е „Захариеви“ ЕООД, ЕИК: 20483305, със седалище и адрес на управление с. Енина 6142, Област Стара Загора; Община Казанлък, Теменуга, № 32

1.3. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря на условията за участие по т. 3 по‐долу и което се е включило в кампанията по посочения в тези правила начин.

1.4. „Период на провеждане“. Кампанията се провежда в периода от 02.09.2019 г. до 30.09.2019 г. включително. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати продължителността на играта при условие, че оповести промяната предварително на Интернет страницата си на www.orangecenter.bg
Кампанията ще приключи по-рано от посочената дата в случай, че количествата се изчерпят.

2. Право на участие в Кампанията

В Кампанията могат да участват физически лица, навършили 18 години за българските граждани и съответната възраст, предвидена за пълнолетие в съответното национално законодателство за чуждестранните граждани, което не е поставено под пълно или ограничено запрещение, и имат постоянен адрес в Република България, с изключение на служители на Организатора, Сътрудника, свързаните агенции, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

3. Условия за участие в Кампанията 

За да се включи в Кампанията „Открий какво се крие в Orange Gift Box , предвидени по‐долу, Участникът, трябва:

3.1.  За да се включи в кампанията, участникът трябва да закупи онлайн, от официалния сайт на „Orange center“ www.orangecenter.bg, или от физически търговски обект на „Orange center“, стоки на стойност минимум 100лв. в периода на провеждане на Кампанията –  02.09.2019 г.  – 30.09.2019г. 

3.2.  След като клиентът е закупил стоки от Orange Center над стойност минимум 100лв, той получава подарък Orange Gift Box. В него клиентът ще намери артикули от Orange center създадени и селектирани специално за текущата кампания.

3.3.  При онлайн покупка подаръкът е част от основната поръчка на Участника и към нея не се добавя сума за транспортни разходи, или други суми.  

4. Нарушения

5.1. Докладване на нарушения

В случай на подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Кампанията, всички участници могат да сигнализират за това на Организатора на следната електронна поща: marketing@orange‐bg.com . Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.

5.2. Последици от нарушенията

В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство и/или на настоящите правила на Кампанията от страна на Участник, както и във всички случаи, в които Организаторът прецени, че е налице или има основателно подозрение за извършването на неправомерни и/или неприемливи действия от страна на Участник, Организаторът има право да дисквалифицира последния от участие в Кампанията. 

5. Отговорност

6.1. Организаторът и лицата свързани с провеждането на Кампанията не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

6.2. Настоящите правила на Кампанията ще бъдат достъпни за целия срок на Кампанията на интернет адрес: www.orangecenter.bg

6.3. Организаторът има неотменимо право да променя тези Общи условия при условие, че публично оповести промените по същия начин, по който е обявил кампанията ‐ на Интернет страницата си, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им. Участниците в кампанията следва сами да проверяват на адрес www.orangecenter.bg за промени в  общите условия, като организаторът  не е длъжен да ги уведомява. 

Организаторът може да прекрати Кампанията като оповести това чрез електронна публикация на интернет адрес https://www.orangecenter.bg

В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за претърпени от тях вреди в следствие на промяната/прекратяването. Решенията на Организатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички участници.

6. Правни аспекти

6.1. Приложимо право и подсъдност

Страните могат да използват всички предвидени в законодателството на Република България средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор отнасящ се до настоящите официални правила, същият ще бъде решаван от Арбитражен съд София при Сдружение "ППМ" съобразно неговия правилник, с изключение на споровете по които една от страните е потребител по смисъла на ЗЗП.

Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата кампания и на изпълнение на договора, сключен между него и участника при тези общи условия, или в случаите, в които това е предвидено със закон.

7. Прекратяване на участието в Кампанията

7.1. В случай, че Участник е достигнал необходимата сума по регламент, то той има право да получи своя подарък – Orange Gift Box, който автоматично ще се добави към поръчката му.

7.2. При добавяне на Orange Gift Box в кошницата, той ще е със стойност 0,00 лв. и участникът ще получи своя подарък като добавка към основната поръчка. Доставката на Orange Gift Box е безплатна. 

7.3. Ако Участникът желае личните му данни да не бъдат обработвани от Организатора, това може да бъде заявено на адрес dpo@orange‐bg.com.

7.4. Включвайки се в тази Кампания, участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Кампания.

 

Настоящите официални правила за участие в Камоанията са изготвени и приети от „Еспо Груп“ ЕООД и ще бъдат достъпни на Интернет www.orangecenter.bgза периода на кампанията.  

banner

В онлайн магазин Orange center ще откриете стотици настолни и креативни игри, пъзели, конструктори, хоби продукти и консумативи, карти за игра, плюшени играчки, фигурки и др.

Поръчката е лесна и бърза.
Повече информация относно условия и цени за доставка ще намерите ТУК!

 

Понякога откриването на перфектната детска играчка е много трудно начинание. Няма човек, който поне веднъж в живота си да не се е изправял пред дилемата каква детска играчка за избере. В момента на пазара има толкова голям избор и разнообразие, което вместо да ни улесни в начинанието, често прави задачата по-трудна. Но понякога при избирането на детски играчки, не става въпрос за новите моди, филмчета или герои, а за обикновените неща, които просто ще накарат детето Ви да се усмихне.

 

Поводите и празниците, за които купуваме детски играчки не са един и два. Трябва да измислим изненади за Коледа, Великден, рожден ден, имен ден, а доста често децата очакват подаръци  и без конкретен повод. Затова често имаме нужда от помощ и свежи идеи какво да купим на любимите ни малчугани. Ние от екипа на книжарници Orange Center искаме да Ви помогнем при избирането на детски играчки. Така не само Вие ще се справите по-лесно, но и ще сте сигурни, че Вашите малчугани ще бъдат доволни и щастливи! Ще се опитаме да Ви дадем нови и свежи идеи за детски играчки. Така, че ако Ви предстои повод, за който имате нужда от детски играчки, не се притеснявайте!

 

Какво трябва да знаете и да имате предвид при купуването на детски играчки?

Възрастта е водещият фактор, по който се разделят детските играчки. Има такива, предназначени за бебета, малки и по-големи деца. При купуването на детски играчки е важно да внимавате за колко годишни деца е предназначена. Ако детето Ви е по-малко от препоръчителната възраст на кутията, по-добре изберете друга детска играчка. Колкото по-големи стават децата, толкова по-сложни стават и самите детски играчки.

 

Например за бебетата и по-малките деца, детските играчки са изработени като едно цяло – нямат елементи, които да могат да се откачат или да паднат. Това е важно, защото най-малките малчугани често лапат или дъвчат играчките си. И ако някой елемент от детската играчка се откача или пада, то може лесно да го погълне, което да доведе до проблеми. Затова при купуването на детски играчки, гледайте кутията или етикета. Ако нещо толкова Ви хареса, но е за по-голямо дете, просто изчакайте още няколко години.

 

Като всеки един от възрастните, децата също имат определени предпочитания, независимо дали ще си говорим за човек, храна, дреха или детска играчка. Затова при избора на детски играчки, независимо от повода, трябва да имате това предвид. Често харесванията на децата се формират от различни анимации или детски филмчета, като това означава, че за период от няколко месеца до 1-2 години 90% от нещата ще са с този герой или марка. Така, че е хубаво да се консултирате преди да купувате детски играчки.

 

Ако все още малчуганът, за който ще купувате детски играчки, няма любим герой или филм, можете да изберете някоя от играчките, които помагат да развитието на различни качества, като пъзели за смятане, оригами и много други. А ако не знаете какво да купите, екипът на книжарници Orange Center ще Ви помогнем. Посетете нашите книжарници за да изберете най-качествените и интересни детски играчки. 

 

Детски играчки – пъзели

Пъзелите са едни от най-обичаните и харесвани детски играчки. Те не само увличат вниманието на децата, но и го карат да мисли, докато си играе. Пъзелите съществуват още от 70-те години на 18 век, като често на тях са били изобразявани карти. В началото, те са се изработвали от дърво, което се нарязва на малки парченца. Разглобената и пръсната карта, като пъзел, се превръща не само в детска играчка, но и в полезен инструмент за обучението на децата. Дори и днес има учебни системи, които изпозват пъзелите не само като детски играчки, но и като средство да научат малчуганите как изглежда картата на света или на Съединените Американски Щати, например.

 

Детските играчки – пъзели са се развили много за тези 250 години, като в момента главната им цел е по-скоро забавление. Сега те се предлагат с различни етюди и мотиви, като животни, хора, пейзажи, карти, любими анимационни герои и много други.

 

Различни размери на детските играчки - пъзели

В зависимост от детето, на което искате да подарите пъзела, ние от книжарници Orange Center Ви предлагаме детски играчки – пъзели с различен брой парчета. Пъзелите, които се предлагат с по-малко парчета, обикновено са предназначени за по-малки децата. При този тип детски играчки, не само парчетата са по-малко на брой, но и са по-големи като размери. По този начин всяко дете ще се справи без проблем с него. Колкото по-големи стават, толкова повече трябва да ги затрудняваме. При нас можете да намерите детски играчки – пъзел и за по-големи. Те се предлагат в комплекти с по-голям брой парчета, които съответно, са с по-малки размери.

 

Детски играчки - пъзели за стимулиране на развитието

При нас от книжарници Orange Center можете да намерите и по-образователни детски играчки – пъзели. Те са предназначени да Ви помогнат в обучението на Вашето дете на определени знания, като смятане, запознаване с различните животни, дори първи стъпки в изучаването на чужд език, като английски. Детските играчки – пъзели са страхотно решение за подарък за Вашето дете, независимо дали имате повод или не!

 

А ако едноизмерният пъзел не е достатъчно интересна детска играчка, то ние Ви предлагаме 3D пъзели. Те са подходящи за деца над 4 годишна възраст. Детската играчка е направена от картон, който лесно да се сглобява. Освен това той е двустранно отпечатан, така че откъдето и да погледнете пъзела, той изглежда по един и същи начин.

 

Детски играчки – оригами

Оригамито започва да набира все повече популярност в България. То е подходящо не само като детска играчка, но и като подарък за възрастен. Оригамито позволява да се развихри въобръжението, както и да стимулира креативната част от мозъка. Именно тези качества го прави особено подходящо за детска играчка.

 

Ние в книжарници Orange Center Ви предлагаме готови комплекти оригами за детски играчки, с които да се създадат определени дизайни. Но ако искате да дадете свобода на детето си, можете да закупите хартия за оригами, с която може да направите всичко. С помощта на няколко клика в интернет, както и различни клипчета в YouTube наглед обикновените хартийки могат да се превърнат в идеална детска играчка.

 

Детските играчки – оригами са подходящи за деца от различни възрасти. Ако малчуганите са още малки, не им позволявайте да ползват ножици, а направо му вземете готови размери листчета за оригами. По този начин малчуганите могат да се радват на детските си играчки, като едновременно развиват креативната си страна.

 

Детски играчки – книжки за оцветяване

Всяко дете притежава поне по 1 книжка за оцветяване. Те са неразделна част от огромната купчина с детски играчки. Книжките за оцветяване са много занимателни, като освен това учат децата на креативност, търпение и внимание към детайлите. Те са сред детските играчки, които им позволяват да изразят въобръжението и мнението си. Книжките за оцветяване са много ангажиращи и именно затова често се включват и като част от обучението на малчуганите в училище.

 

За да може Вашето дете да се зарадва на детската играчка, то ще има нужда от допълнителни материали. За книжките за оцветяване могат да се използват моливи, фулмастри, пастели или каквото решите. В книжарници Orange Center можете да намерите не само детски играчки, но и всичко нужно за Вашето дете да оцветява книжките си на воля! При нас можете да откриете всякакви приложни материали, ученически пособия и всичко, което Ви е нужно!

 

Детски играчки – дървен конструктор

Конструкторите определено се нареждат към „задължителната“ категория за детски играчки. От големите блокчета, любими на по-малките, до конструкторите с хиляди парченца и милиони възможности да построиш всичко, което искаш. Конструкторите са сред детските играчки, които определено ще задържат вниманието на Вашето дете и ще го държат заинтересовано.

 

При нас от книжарници Orange Center можете да намерите дървени конструктори като детски играчки, подходящи за малки и големи. Ние Ви предлагаме дървени конструктори, които се нанизват на стойка и създават определена форма всеки път. Те са подходящи за детски играчки за по-малките. За малко по-големите предлагаме дървени конструктори от отделни блокчета, които да бъдат сглобени както пожелаят. А за още по-големите имаме детски играчки – дървен конструктор, който едновременно може да се използва като блокчета, които да създават сгради и форми, но могат да бъдат наредени и като пъзел. По този начин успешно комбинирате 2 детски играчки в 1, като спестявате място и средства!

 

Дървени детски играчки

В книжарници Orange Center можете да намерите широка гама от дървени детски играчки за малчугани, над 12 месеца. Забавната детска играчка Гъсеница за дърпане, помага да увеличете физическата силата, координация и баланс на Вашето дете, докато се разхожда с тази колоритна дървена гъсеница. Освен нея можете да намерите и детски играчки – комплект дървени фигурки и детско дървено влакче, което издава звуков сигнал. Комплектът на детската играчка се състои от три вагончета с подвижни фигурки, които ще помогнат на Вашето дете да развие своите двигателни умения, фантазия, въображение, както и понятия за форма, цвят и размер.

 

Освен това можете и да намерите дървени детски играчки, които подпомагат за развитието на паметта на Вашето дете. Тази детска играчка е предназначена за повече от 1 дете. Идеята на играта за памет и осезание е да се играе със затворени очи, като се използват само и единствено ръцете за допир и усет. С помощта на усещането в пръстите си, детето Ви трябва поставите пуловете върху точно определните места от дъската на детската играчка. Победител е този, който успее да постави повече пулове на точните места.

 

Ние от книжарници Orange Center Ви предлагаме голямо разнообразие от висококачествени детски играчки за малки и големи. При нас можете да намерите всичко, което Вашето дете харесва. Освен това, ние Ви предлагаме и всички нужни материали, ако някоя от играчките го изисква. Доверете се на най-доброто и изберете Вашите детски играчки от книжарници Orange Center. Открийте най-близката локация до Вас! Ако изпитвате трудности при избирането на определен подарък, доверете се на нашия екип, който ще Ви помогне в избирането на най-подходящата изненада, както за малки, така и за големи!

 

Какво трябва да знаете и да имате предвид при купуването на детски играчки?

Детски играчки – пъзели

Различни размери на детските играчки - пъзели

Детски играчки - пъзели за стимулиране на развитието

Детски играчки – оригами

Детски играчки – книжки за оцветяване

Детски играчки – дървен конструктор

Дървени детски играчки

 

Виж повече Виж по-малко