33,00 лв.

Данъчно облагане 2022 с коментар

Йордан Владов
33,00 лв.

Настоящото издание предлага пълния текст на данъчните закони с последните им изменения и подзаконовите актове по прилагането им – ЗМДТ, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС, ППЗДДС, ЗАДС, ЗВНАУА и ЗДЗП.

1. Закон за местните данъци и такси;
2. Закон за данъците върху доходите на физическите лица;
3. Закон за корпоративното подоходно облагане;
4. Закон за данъка върху добавената стойност (с коментар);
5. Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност;
6. Закон за акцизите и данъчните складове;
7. Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили;
8. Закон за данък върху застрахователните премии;
9. Списък на двустранните договори за избягване двойното данъчно облагане, по които република България е страна.

 

Информация за "Данъчно облагане 2022 с коментар"
  • Брой страници 1088
  • Вид корица Мека
  • Година на издаване 2022
  • Националност автор България
  • Размер см 16 х 23 см.
За автора

Няма добавена информация