25,00 лв.

Френско - български / българско - френски речник

Асен Чаушев
25,00 лв.

Настоящият Френско-български/ Българско-френски речник е предназначен за желаещите да изучават френски и български език и включва общо 90 000 думи и изрази и 120 000 преводни съответствия в двете посоки. Във френско-българската част са посочени граматическите особености и произношението на думите. В статиите е представена основната лексика с много фразеологични съчетания и термини, а в края са дадени най-разпространените съкращения и техните български съответствия, както и географски наименования, имена на страни и производните им прилагателни и съществителни. В българско-френската част са отбелязани ударението и произношението на думите, посочени са граматическите категории, свършеният и несвършеният вид на глаголите, както и множественото число на съществителните и прилагателните.

Информация за "Френско - български / българско - френски речник"
  • Език Български, Френски
  • Брой страници 1020
  • Вид корица Твърда
  • Година на издаване 2005
  • Националност автор България
За автора

Няма добавена информация