Търсене
10.231.71.14-35.171.146.16

Подаръци за ДЕЦА

Общи условия за провеждане на кампанията

„Открий какво се крие в Orange Gift Box”

 

Настоящите Общи условия („Правила“) уреждат реда и условията за провеждане на кампанията „Открий какво се крие в Orange Gift Box („кампания“), част от сезонната кампания „Отново на училище“.  

1. Дефиниции

Настоящите правила на кампанията съдържат термини, които имат следното значение:

1.1. „Организатор“ е „Еспо Груп” ЕООД, ЕИК: 131008226, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 18, контакт: https://www.orangecenter.bg/contacts

1.2. „Сътрудник“ е „Захариеви“ ЕООД, ЕИК: 20483305, със седалище и адрес на управление с. Енина 6142, Област Стара Загора; Община Казанлък, Теменуга, № 32

1.3. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря на условията за участие по т. 3 по‐долу и което се е включило в кампанията по посочения в тези правила начин.

1.4. „Период на провеждане“. Кампанията се провежда в периода от 02.09.2019 г. до 30.09.2019 г. включително. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати продължителността на играта при условие, че оповести промяната предварително на Интернет страницата си на www.orangecenter.bg
Кампанията ще приключи по-рано от посочената дата в случай, че количествата се изчерпят.

2. Право на участие в Кампанията

В Кампанията могат да участват физически лица, навършили 18 години за българските граждани и съответната възраст, предвидена за пълнолетие в съответното национално законодателство за чуждестранните граждани, което не е поставено под пълно или ограничено запрещение, и имат постоянен адрес в Република България, с изключение на служители на Организатора, Сътрудника, свързаните агенции, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

3. Условия за участие в Кампанията 

За да се включи в Кампанията „Открий какво се крие в Orange Gift Box , предвидени по‐долу, Участникът, трябва:

3.1.  За да се включи в кампанията, участникът трябва да закупи онлайн, от официалния сайт на „Orange center“ www.orangecenter.bg, или от физически търговски обект на „Orange center“, стоки на стойност минимум 100лв. в периода на провеждане на Кампанията –  02.09.2019 г.  – 30.09.2019г. 

3.2.  След като клиентът е закупил стоки от Orange Center над стойност минимум 100лв, той получава подарък Orange Gift Box. В него клиентът ще намери артикули от Orange center създадени и селектирани специално за текущата кампания.

3.3.  При онлайн покупка подаръкът е част от основната поръчка на Участника и към нея не се добавя сума за транспортни разходи, или други суми.  

4. Нарушения

5.1. Докладване на нарушения

В случай на подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Кампанията, всички участници могат да сигнализират за това на Организатора на следната електронна поща: marketing@orange‐bg.com . Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.

5.2. Последици от нарушенията

В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство и/или на настоящите правила на Кампанията от страна на Участник, както и във всички случаи, в които Организаторът прецени, че е налице или има основателно подозрение за извършването на неправомерни и/или неприемливи действия от страна на Участник, Организаторът има право да дисквалифицира последния от участие в Кампанията. 

5. Отговорност

6.1. Организаторът и лицата свързани с провеждането на Кампанията не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

6.2. Настоящите правила на Кампанията ще бъдат достъпни за целия срок на Кампанията на интернет адрес: www.orangecenter.bg

6.3. Организаторът има неотменимо право да променя тези Общи условия при условие, че публично оповести промените по същия начин, по който е обявил кампанията ‐ на Интернет страницата си, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им. Участниците в кампанията следва сами да проверяват на адрес www.orangecenter.bg за промени в  общите условия, като организаторът  не е длъжен да ги уведомява. 

Организаторът може да прекрати Кампанията като оповести това чрез електронна публикация на интернет адрес https://www.orangecenter.bg

В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за претърпени от тях вреди в следствие на промяната/прекратяването. Решенията на Организатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички участници.

6. Правни аспекти

6.1. Приложимо право и подсъдност

Страните могат да използват всички предвидени в законодателството на Република България средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор отнасящ се до настоящите официални правила, същият ще бъде решаван от Арбитражен съд София при Сдружение "ППМ" съобразно неговия правилник, с изключение на споровете по които една от страните е потребител по смисъла на ЗЗП.

Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата кампания и на изпълнение на договора, сключен между него и участника при тези общи условия, или в случаите, в които това е предвидено със закон.

7. Прекратяване на участието в Кампанията

7.1. В случай, че Участник е достигнал необходимата сума по регламент, то той има право да получи своя подарък – Orange Gift Box, който автоматично ще се добави към поръчката му.

7.2. При добавяне на Orange Gift Box в кошницата, той ще е със стойност 0,00 лв. и участникът ще получи своя подарък като добавка към основната поръчка. Доставката на Orange Gift Box е безплатна. 

7.3. Ако Участникът желае личните му данни да не бъдат обработвани от Организатора, това може да бъде заявено на адрес dpo@orange‐bg.com.

7.4. Включвайки се в тази Кампания, участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Кампания.

 

Настоящите официални правила за участие в Камоанията са изготвени и приети от „Еспо Груп“ ЕООД и ще бъдат достъпни на Интернет www.orangecenter.bgза периода на кампанията.  

Несесер Paul Frank Несесер Paul Frank Несесер Paul Frank
Цена: 24.90 лв.
Несесер Paul Frank Несесер Paul Frank Несесер Paul Frank
Цена: 24.90 лв.
Портмоне Miss Modeline Портмоне Miss Modeline Портмоне Miss Modeline
Цена: 14.90 лв.
Чантичка Miss Modeline Чантичка Miss Modeline Чантичка Miss Modeline
Цена: 29.90 лв.

Подаръци за деца

Подаръците за деца често са толкова трудно начинание, колкото и избирането на изненада за големи. Често огромният избор от различни предложения не ни помага, но определено ни дава възможност да бъдем креативни и иновативни. Ако се чудите кои са най-добрите подаръци за деца, то те са при нас в книжарници Orange Center. Нашият екип ще Ви помогне в избирането на най-подходящите подаръци за деца за всеки празник!

 

Подаръци за деца от книжарници Orange Center

При нас от книжарници Orange Center можете да намерите креативни, забавни и интересни подаръци за деца на всякакви възрасти. Независимо малки или големи, при нас можете да откриете всичко необходимо за да превърнете празника на любимите си малчугани особено специален. Но не е нужно да чакате повод! Ние от книжарници Orange Center Ви предлагаме подаръци както за Коледа, Великден, рожден ден, така и просто спонтанни изненади, които да превърнат всеки ден в празник!

 

Подаръци за деца – направи си сам

Подаръците за деца от типа „направи си сам“ са все по-популярни поради редица причини. Те дават възможност на детето Ви да изрази своята креативност, като междувременно е изправено пред предизвикателството да си направи играчката само. Този тип подаръци за деца са подходящи както за момичета, така и за момчета над 4 годишна възраст.

 

Във всеки творчески подарък за деца от типа „направи си сам“ можете да намерите всички необходими материали, предварително изрязани и готови за изработката на различни животни, хора, герои и други. Финалният подарък за деца е с големина на готовата играчка е около 12см., подходяща за игра или декорация. Подарете на децата си възможността сами да изработят новата си любима играчка!

 

Подаръци за деца – Candy and Coquette

Candy and Coquette е серия на марка Busquets, доказала се на пазара като изключително търсена заради свежите модели и висококачествени изделия. Този тип подаръци за деца са подходящи за Вашите момичетата, които искате да се почувстват кокетни и сладки. Името на всички подаръци за деца Candy and Coquette е вдъхновено от момиченцето и нейният добър приятел, които са изобразени на изделията. Момиченцето носи името Coquette, а нейният верен другар е Candy.

 

При нас в книжарници Orange Center можете да намерите голяма част от гамата Candy and Coquette, която със сигурност ще стане любима на Вашето дете. При нас можете да откриете подаръци за деца Candy and Coquette, които са различни видове чанти, чантички, портмонета, тефтерчета, кутии, калъфи и много други. Зарадвайте Вашите малчугани със симпатичните и уникални подаръци за деца от серията Candy and Coquette.

 

Подаръци за деца – декорирай сам

Подаръците за деца от типа „декорирай сам“ отново дават възможност на децата Ви да развихрят въобръжението си и да създадат това, което им харесва най-много. Детските творчески комплекти предлагат различни идеи и забавления в зависимост от интересите на Вашето дете.

Подаръци за деца – декорирай сам „Коледни мандали“

С наближаването на коледните празници, например, можете да купите подаръци за деца – декорирай сам. Те предоставят на децата Ви възможност да изработят сами, по свой собствен модел и дизайн, част от коледните украшения за дома. Подаръците за деца – декорирай сам „Коледни мандали“ са творчески комплекти, които съдържат 12 играчки за елха, изработени от ламиниран картон. Всяка топка в подаръка за деца представлява мандала с коледни мотиви - еленчета, елхички, камбанки и други.

Подаръци за деца – декорирай сам оригами

Ако харесвате идеята за този тип подаръци за деца, но има прекалено много време до Коледа, то можете подобни творчески комплекти, само че с оригами. Оригамито продължава да набира популярност в страната, но все по-често децата намират интерес в него, защото им позволява сами да го изработят и украсят по свой дизайн. Този тип подаръци за деца е комплект оригами за начинаещи за изработването на 12 усмихнати личица. В комплекта са включени всички инструкции, стъпка по стъпка, за да може детето Ви да се справи без проблем в изработването им. Всеки лист хартия в комплекта за подаръци за деца е проектиран по достъпен начин, с ясно обозначени линии. По този начин децата могат да следват указанията за да направят много различни лица на всякакви хора от цял свят. За да може децата Ви да накарат оригамито си да се „усмихне“ в комплектите от този тип подаръци за деца са включени и допълнителни стикери. Малчуганите могат лесно да добавят усмивки, очила и да направят творението си уникално.

 

Това са само част от предложенията, които можете да намерите при нас. В книжарници Orange Center можете да откриете още много и различни творчески комплекти като подаръци за деца. Доверете се на нас в избора на най-добрите подаръци за деца!

 

Подаръци за деца – пъзел

Пъзелите са страхотни подаръци за деца и големи. Те са забавни, занимателни и могат да бъдат с най-любимото ни изображение. Ние от книжарници Orange Center Ви предлагаме пъзели като подаръци за деца за малки и големи. За най-малките членове на семейството (деца над 1 година) имаме образователни пъзели, които са изработени от няколко големи парчета. Често те образуват голяма форма, като животно, сграда и други.

 

За малчугани над 18 месечна възраст предлагаме подаръци за деца – образователни пъзели за обличане. Те са съставени от 12 различни елемента с удобна дръжка (за детска ръчичка) за хващане на парчетата. Целта на подаръка за деца - пъзел е да развие фините двигателни умения, координацията, пространственото усещане и творческото мислене. В комплекта има дванадесет различни варианта за облекло - шест различни роклички и шест чифта обувки, за момиченца и шест горни и долни дрешки с обувчици за момченца.

 

За малко по-големите малчугани (деца над 2 години) имаме подаръци за деца - многослойни пъзели, които просто се подреждат един над друг. Те са изработени от висококачествено дърво и са достатъчно големи, за да не може детето Ви да ги глътне или да се нарани с тях.

 

Изберете книжарници Orange Center като верен партньор при избирането на подаръци за деца!

 

Подаръци за деца

Подаръци за деца от книжарници Orange Center

Подаръци за деца – направи си сам

Подаръци за деца – Candy and Coquette

Подаръци за деца – декорирай сам

Подаръци за деца – декорирай сам „Коледни мандали“

Подаръци за деца – декорирай сам оригами

Подаръци за деца – пъзел

 

 

Виж повече Виж по-малко