10,00 лв.

Искам да знам! Интегрирано интерактивно помагало за самоподготовка за 1. клас, част 1

Петя Иванова,  Десислава Кралева
Булвест 2000
Наличен
Оценка 5.0 от 1 глас
10,00 лв.

Учебно помагало за първи клас - писане, оцветяване, творчество.

Помагалото е създадено с цел да улесни затвърдяването на знанията и да развие познавателния и практическия опит на първокласниците, придобит в задължителната подготовка по учебните предмети от програмата за 1. клас. То осигурява реални възможности за интерактивно интегрирано обучение в часовете по самоподготовка и заниманията по интереси, като включва разнообразни задачи, интегриращи учебното съдържание, игри и творчески занимания. Ориентирано е както към индивидуалната и груповата работа на учениците при целодневното обучение, така и към самостоятелните занимания вкъщи.
Помагалото представлява комплект от работни листове, свободно вложени в папка. Работата през учебната година е осигурена изцяло от разработения пакет материали. Помагалото е разделено на две части – по една за всеки учебен срок.
Учебното съдържание е представено чрез 31 комплексни теми, като през конкретната учебна седмица първокласниците работят по една тема.
Всяка тема включва:

  • четири работни листа за четири от дните на седмицата – всеки работен лист предлага интегрирано интерактивно овладяване на учебното съдържание по учебните предмети от програмата за 1. клас, поднесено чрез художествени илюстрации и рисунки, различни по вид и степен на трудност задачи, интересни сюжетни игри и упражнения;
  • два работни листа за упражнения – един по писане и един по математика, в които е дадена възможност за допълнителна индивидуална работа по преценка както на учителя или родителя, така и на самото дете;
  • един работен лист, в който всеки ученик може да представи своите виждания и мнения по темата от седмицата чрез рисунка, апликация, проект или избрана от него идея;
  • един работен лист за последния ден от седмицата, който съдържа разгъвки и инструкция за етапите на работа при изготвянето на модела или художествената конструкция, предвидени в темата.

На всеки работен лист е поставена скала, чрез която първокласникът може самостоятелно да оцени своята работа.
Помагалото е разработено в черно-бял вариант и предоставя големи възможности за творческа интерпретация и индивидуални решения на учениците. То поставя във фокус личностното развитие на ученика, като създава условия за образователни инициативи и творчество, толерантност, съпричастност, положителна нагласа за активно поведение и реализация.

Информация за "Искам да знам! Интегрирано интерактивно помагало за самоподготовка за 1. клас, част 1"
  • Клас 1
  • Брой страници 15
  • Вид корица Мека
  • Година на издаване 2018
  • Националност автор България
  • Поредица Искам да знам
За автора

 Десислава Кралева

Виж всички заглавия от автора

Няма добавена информация