15,00 лв.

Испанска граматика с упражнения

Адриана Миткова, Боряна Кючукова-Петринс
Наука и Изкуство
Наличен
15,00 лв.

Пред читателите е второто преработено и допълнено издание на "Испанска граматика", в него да изложени в практически аспект основните проблеми от фонетиката, морфологията и синтаксиса на съвременния испански език.
Материалът е представен в достъпна форма и е онагледен, с много примери от живата разговорна реч, които са дадени в превод на български език.
Правят се съпоставки с българската граматика, като се изтъкват особеностите и различията в двата езика.
Специално внимание се отделя на темите, представляващи трудност за българите, изучаващи испански – особеностите в употребата на глаголните времена, на наклоненията в различните видове подчинени изречения, неличните глаголни форми, предлозите и др.
В приложение са дадени спрежението на глаголите с обща и собствена неправилност и правописните промени, които претърпяват някои глаголи.

Информация за "Испанска граматика с упражнения"
  • Брой страници 308
  • Вид корица Мека
  • Година на издаване 2009
  • Размер см 20 x 14 см.
За автора

Няма добавена информация