30,00 лв.

Изменение на иска

Ивайло Костов
30,00 лв.

Предмет на анализ в тази книга е изменението на иска като институт на гражданското процесуално право. Систематично са изследвани уредените в законодателството способи за изменение на иска – изменението на основанието, изменението на петитума и замяната на страна в образуваното исково производство.
Въз основа на действащата процесуална уредба се приема, че допустимите проявни форми на изменение на иска са намаляването на размера на иска, увеличаването на размера на иска, замяната на спорния предмет чрез изменение на основанието или на петитума на първоначално предявения иск, замяната във вида на търсената защита чрез трансформиране на предявения установителен или осъдителен иск съответно в осъдителен или установителен, както и заместването на ищеца или ответника с друго лице.

Информация за "Изменение на иска"
  • Брой страници 288
  • Вид корица Твърда
  • Година на издаване 2023
  • Националност автор България
  • Размер см 14 х 21 см.
За автора

Няма добавена информация