38,00 лв.

Книга за акционерите

 
Наличен
38,00 лв.
Книга за акционерите с твърди корици, офсетова хартия и в размери 30 х 41,5 см.

 • № и дата на вписването
 • Име/фирма на акционера и лични регистрационни данни
 • Адрес/седалище и адрес на управление
 • № и дата на временно удостоверение
 • Брой, вид и № на акциите и дата на придобиване
 • Номинална стойност
 • Емисионна стойност
 • Внесен капитал
 • Три имена, ЕГН и № на документ за самоличност на лицето, получило временното удостоверение
 • Дата на получаване
 • Подпис на получателя
 • Приобретател/Заложен кредитор на акциите - има/фирма, лични/регистрационни данни и основание
 • Брой прехвърлени акции
 • № на прехвърлените акции
 • Дата на прехвърляне
 • Забележка
 • Подпис на упълномощеното лице
 
Корици: твърди
Формат: А3 (30 х 41,5 см.)
Съдържание: 100 листа
Хартия: офсет
Информация за "Книга за акционерите"
 • SKU 3800146801090
 • Производител Вега 33
 • Цвят на хартията Различен
 • Брой листа 100
 • Марка Vega 33