Търсене
10.231.71.16-34.204.176.189

НОВИ КНИГИ

Общи условия за провеждане на кампанията

„Открий какво се крие в Orange Gift Box”

 

Настоящите Общи условия („Правила“) уреждат реда и условията за провеждане на кампанията „Открий какво се крие в Orange Gift Box („кампания“), част от сезонната кампания „Отново на училище“.  

1. Дефиниции

Настоящите правила на кампанията съдържат термини, които имат следното значение:

1.1. „Организатор“ е „Еспо Груп” ЕООД, ЕИК: 131008226, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 18, контакт: https://www.orangecenter.bg/contacts

1.2. „Сътрудник“ е „Захариеви“ ЕООД, ЕИК: 20483305, със седалище и адрес на управление с. Енина 6142, Област Стара Загора; Община Казанлък, Теменуга, № 32

1.3. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря на условията за участие по т. 3 по‐долу и което се е включило в кампанията по посочения в тези правила начин.

1.4. „Период на провеждане“. Кампанията се провежда в периода от 02.09.2019 г. до 30.09.2019 г. включително. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати продължителността на играта при условие, че оповести промяната предварително на Интернет страницата си на www.orangecenter.bg
Кампанията ще приключи по-рано от посочената дата в случай, че количествата се изчерпят.

2. Право на участие в Кампанията

В Кампанията могат да участват физически лица, навършили 18 години за българските граждани и съответната възраст, предвидена за пълнолетие в съответното национално законодателство за чуждестранните граждани, което не е поставено под пълно или ограничено запрещение, и имат постоянен адрес в Република България, с изключение на служители на Организатора, Сътрудника, свързаните агенции, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

3. Условия за участие в Кампанията 

За да се включи в Кампанията „Открий какво се крие в Orange Gift Box , предвидени по‐долу, Участникът, трябва:

3.1.  За да се включи в кампанията, участникът трябва да закупи онлайн, от официалния сайт на „Orange center“ www.orangecenter.bg, или от физически търговски обект на „Orange center“, стоки на стойност минимум 100лв. в периода на провеждане на Кампанията –  02.09.2019 г.  – 30.09.2019г. 

3.2.  След като клиентът е закупил стоки от Orange Center над стойност минимум 100лв, той получава подарък Orange Gift Box. В него клиентът ще намери артикули от Orange center създадени и селектирани специално за текущата кампания.

3.3.  При онлайн покупка подаръкът е част от основната поръчка на Участника и към нея не се добавя сума за транспортни разходи, или други суми.  

4. Нарушения

5.1. Докладване на нарушения

В случай на подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Кампанията, всички участници могат да сигнализират за това на Организатора на следната електронна поща: marketing@orange‐bg.com . Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.

5.2. Последици от нарушенията

В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство и/или на настоящите правила на Кампанията от страна на Участник, както и във всички случаи, в които Организаторът прецени, че е налице или има основателно подозрение за извършването на неправомерни и/или неприемливи действия от страна на Участник, Организаторът има право да дисквалифицира последния от участие в Кампанията. 

5. Отговорност

6.1. Организаторът и лицата свързани с провеждането на Кампанията не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

6.2. Настоящите правила на Кампанията ще бъдат достъпни за целия срок на Кампанията на интернет адрес: www.orangecenter.bg

6.3. Организаторът има неотменимо право да променя тези Общи условия при условие, че публично оповести промените по същия начин, по който е обявил кампанията ‐ на Интернет страницата си, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им. Участниците в кампанията следва сами да проверяват на адрес www.orangecenter.bg за промени в  общите условия, като организаторът  не е длъжен да ги уведомява. 

Организаторът може да прекрати Кампанията като оповести това чрез електронна публикация на интернет адрес https://www.orangecenter.bg

В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за претърпени от тях вреди в следствие на промяната/прекратяването. Решенията на Организатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички участници.

6. Правни аспекти

6.1. Приложимо право и подсъдност

Страните могат да използват всички предвидени в законодателството на Република България средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор отнасящ се до настоящите официални правила, същият ще бъде решаван от Арбитражен съд София при Сдружение "ППМ" съобразно неговия правилник, с изключение на споровете по които една от страните е потребител по смисъла на ЗЗП.

Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата кампания и на изпълнение на договора, сключен между него и участника при тези общи условия, или в случаите, в които това е предвидено със закон.

7. Прекратяване на участието в Кампанията

7.1. В случай, че Участник е достигнал необходимата сума по регламент, то той има право да получи своя подарък – Orange Gift Box, който автоматично ще се добави към поръчката му.

7.2. При добавяне на Orange Gift Box в кошницата, той ще е със стойност 0,00 лв. и участникът ще получи своя подарък като добавка към основната поръчка. Доставката на Orange Gift Box е безплатна. 

7.3. Ако Участникът желае личните му данни да не бъдат обработвани от Организатора, това може да бъде заявено на адрес dpo@orange‐bg.com.

7.4. Включвайки се в тази Кампания, участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Кампания.

 

Настоящите официални правила за участие в Камоанията са изготвени и приети от „Еспо Груп“ ЕООД и ще бъдат достъпни на Интернет www.orangecenter.bgза периода на кампанията.  

13 за късмет. Разкази Ново 13 за късмет. Разкази Агата Кристи 2019 г.
Цена: 12.99 лв.
Чифтоядците Ново Чифтоядците Павел Шрут 2019 г.
Цена: 14.99 лв.
Пурпур Ново Пурпур Шърли Конран 2019 г.
Цена: 20.00 лв.
Новата футболна треньорка Ново Новата футболна треньорка Доминик Демерс 2019 г.
Цена: 7.90 лв.
Български дневници, твърди корици Ново Български дневници, твърди корици Граф Робер дьо Бурбулон 2019 г.
Цена: 22.00 лв.
Протуберанси. Късове от моя живот Ново Протуберанси. Късове от моя живот Лазар Хадживълчев 2019 г.
Цена: 16.00 лв.
Сбогом, моя красавице Ново Сбогом, моя красавице Реймънд Чандлър 2019 г.
Цена: 16.99 лв.
Всеки път води към теб Ново Всеки път води към теб Даниел Стийл 2019 г.
Цена: 15.99 лв.
Жената от Йерусалим Ново Жената от Йерусалим А. Б. Йехошуа 2019 г.
Цена: 18.00 лв.
Едно малко нещо Ново Едно малко нещо Ерин Уот 2019 г.
Цена: 14.90 лв.
Годината на петела Ново Годината на петела Тереза Боучкова 2019 г.
Цена: 14.99 лв.
Илюстрована история на Втората световна война Ново Илюстрована история на Втората световна война Джон Уолтън, Оуен Буут 2019 г.
Цена: 24.90 лв.
Медитацията - стъпка по стъпка Ново Медитацията - стъпка по стъпка Дориел Хол 2019 г.
Цена: 12.90 лв.
Мисълта - магия за богатство Ново Мисълта - магия за богатство Джоузеф Мърфи 2019 г.
Цена: 15.00 лв.
Как да привличаме парите Ново Как да привличаме парите Джоузеф Мърфи 2019 г.
Цена: 12.00 лв.
Разстоянието помежду ни Ново Разстоянието помежду ни Кейси Уест 2019 г.
Цена: 15.00 лв.
Душа в душата. Спомени за Вера Мутафчиева Ново Душа в душата. Спомени за Вера Мутафчиева Божана Апостолова 2019 г.
Цена: 13.00 лв.
Ведите за децата Ново Ведите за децата Олег Торсунов 2019 г.
Цена: 9.00 лв.
За началото на човешката история Ново За началото на човешката история Б. Ф. Поршнев 2019 г.
Цена: 29.00 лв.
Кафене на края на света Ново Кафене на края на света Джон П. Стрелеки 2019 г.
Цена: 12.95 лв.
Кралство Заувари Ново Кралство Заувари Любивое Ршумович 2019 г.
Цена: 11.00 лв.
Дива вещица, част 2 Ново Дива вещица, част 2 Лене Кобербьол 2019 г.
Цена: 15.00 лв.
Метачовекът Ново Метачовекът Дийпак Чопра 2019 г.
Цена: 16.99 лв.
Излекуване без усилие Ново Излекуване без усилие Джоузеф Меркола 2019 г.
Цена: 16.00 лв.
Бий се или бягай Ново Бий се или бягай Саманта Йънг 2019 г.
Цена: 16.90 лв.
Пътят от мен до черешата Ново Пътят от мен до черешата Паола Перети 2019 г.
Цена: 14.00 лв.
Убийство на улица "Дюма" Ново Убийство на улица "Дюма" М. Л. Лонгуърт 2019 г.
Цена: 15.99 лв.
Неблагодарност в смъртта Ново Неблагодарност в смъртта Нора Робъртс 2019 г.
Цена: 16.95 лв.
Животните. Стихотворения и разкази Ново Животните. Стихотворения и разкази Мария Донева 2019 г.
Цена: 13.00 лв.
Този търпелив лабиринт от линии Ново Този търпелив лабиринт от линии Хорхе Луис Борхес 2019 г.
Цена: 19.00 лв.
Вечно чужда Ново Вечно чужда Стефан Хертманс 2019 г.
Цена: 14.99 лв.
Исторически маршрути: София Ново Исторически маршрути: София Здравко Петров 2019 г.
Цена: 24.90 лв.
Безкрайният път към дома Ново Безкрайният път към дома Колийн Маккълоу 2019 г.
Цена: 19.99 лв.
Мошеник ЕООД Ново Мошеник ЕООД K. Г. Балан 2019 г.
Цена: 19.99 лв.
Riverdale: Извън града Ново Riverdale: Извън града Микол Остоу 2019 г.
Цена: 14.90 лв.