70,00 лв.

Летопис на българското масонство и на Великата ложа (1807 – 2022 г.)

Недю Недев
70,00 лв.

Посветена на българското масонство от зараждането му по българските земи до наши дни, тази книга, както по съдържание, така и по структура, е многопластова. От една страна, цели да представи историята на българското масонство и неговата роля като фактор в националното ни битие. От друга страна, е насочена към разкриване на организационните форми, структурата, застъпената доктрина, символиката, речника, ритуалите и някои други присъщи актове и черти на масонските ложи. Немалко внимание се отделя и на връзките на българското масонство в международен план и изпитваното от него чуждо влияние.

Този мащабен труд има преди всичко информативен и познавателен характер. Изграден е въз основа на уникален архивен материал и се опира на информацията в най-добрите досегашни изследвания. Анализът на действията и доктриналните особености на масонството е освободен от антимасонските клевети и наслоения. При същностното представяне на масонството в България се подчертава, че то не може да се смята за политическо или религиозно-философско движение, а е езотерична институция, достъпна за избрани и посветени, целяща да бъде в полза на обществото при решаване на възникнали пред него проблеми.

Информация за "Летопис на българското масонство и на Великата ложа (1807 – 2022 г.)"
  • Брой страници 560
  • Вид корица Твърда
  • Година на издаване 2023
  • Националност автор България
  • Размер см 21 х 26 см.
За автора

Няма добавена информация