90,00 лв.

Българска ловна енциклопедия, луксозно издание

Мир Богоев
90,00 лв.

Луксозна ловна енциклопедия на България. 

Каквото и отношение да имате към лова, то не може да засегне онзи може би генетично заложен у човека пласт, в който остава да дреме, стаен за вечни времена хилядолетният опит на древния ловец. 

Справочникът е най-пълното и задълбочено изследване за всичко, свързано с историята и практиката на най-древния начин за препитаване. Структурирана е в няколко раздела - първият е отделен на историята на лова заедно със социалните, политическите и организационните аспекти на това занятие от праисторическо време до наши дни. Второто структурно звено е посветено на проблемите на ловното оръжие и на различните ловни практики. Третата част е посветена на ролята на кучето в лова, четвъртата - обхващаща по-голямата част от книгата - се занимава с дивеча: различните видове птици и бозайници. Специално внимание е отделено на ловните правила и оформянето им в Кодекс на честта на ловеца. "Това е истинска цивилизационна книга", твърди авторът и допълва, че за първи път у нас тази тема се разглежда така систематично и научно - без идиологеми и предразсъдъци, без табута и разкрасявания.

Информация за "Българска ловна енциклопедия, луксозно издание"
  • Вид корица Твърда
  • Издателство Труд
  • Брой страници 506
За автора

Няма добавена информация