4,90 лв.

Помагалник математика 8 - 12 клас: Алгебра

Колектив
4,90 лв.

Съдържа:

Алгебра.

Квадратно уравнение.
Разлагане на квадратен тричлен.
Корен, степен.
Логаритъм: определение, правила, смяна на основата, следствия.
Аритметична прогресия.
Геометрична прогресия. Безкрайно намаляваща геометрична прогресия. Фармула за сложна лихва.

Геометрия.

Тригонометрични функции.
Лица на повърхнини и обеми на ръбести и валчести тела. Ръбести тела: призма, правилна призма, прав и правоъгълен паралелепипед, куб, пирамида (пресечена, правилна пресечена). Валчести тела: цилиндър (кръгов, прав кръгов, равностранен), конус (кръгов, прав кръгов, пресечен кръгов, прав кръгов пресечен), формула на Симпсън.
Признаци за подобие на триъгълници: първо, втори, трети, четвърти.
Формули за лице: триъгълник, четириъгълник, трапец, успоредник, описан многоъгълник.
Зависимости в правогълен триъгълник.
Зависимости в произволен триъгълник.
Синусова теорема.
Косинусова теорема.
Формули за медиани.
Формули за ъглополовявща.
Права на Ойлер.
Вписан четириъгълник ABCD в окръжност.
Формула за диагоналите на успоредник.
Описан четириъгълник ABCD около окръжност.
Лице на вписан и описан около окръжност четириъгълник.
Средни отсечки.: триъгълник, четириъгълник, трапец. Теория на Щайнер.
Метрични зависимости в окръжност.
Взаимни положения на окръжност и ъгъл - метрични зависимости: централен ъгъл, периферен ъгъл, ъгъл между две хорди, ъгъл между две секущи.
Основни тригонометрични уравнения.
Производни на някои основни елементарни функции.
Ирационални неравенства с едно неизвестно.

Информация за "Помагалник математика 8 - 12 клас: Алгебра"
 • SKU 9789546512451
 • Тегло кг 0.04
 • ISBN 9789546512451
 • Автор Колектив
 • Издателство Домино
 • Език Български
 • Клас 12, 9, 8, 11, 10
 • Брой страници 8
 • Вид корица Мека
 • Година на издаване 2012
 • Размер см 21 х 30 см.
За автора

Няма добавена информация