75,00 лв.

Нов българско-немски речник

Дитмар Ендлер, Хилмар Валтер
75,00 лв.

Новият българско-немски речник е съобразен с последните правописни промени в двата езика и съдържа над 100 000 български и немски думи и изрази. Тук ще намерите както общи понятия и фрази, така и специализирана лексика, които отразяват промените в информационните технологии, медицината, икономиката, правото и други сфери на социалния живот.Словникът, съобразен със съвременната езикова ситуация в българската и немскоезичните общности, отразява и по-старото състояние на книжовните езици.Немските еквиваленти са избрани въз основа на потенциални контекстови условия за употреба на българските ключови думи, съобразявайки се с вариантите на съответствията им в немскоезичните страни и региони.Речникът съдържа прегледна и подробна семантична, стилистична, граматична и фонетична информация, облекчаваща адекватния избор при българско-немски превод, отговарящ на високи изисквания.

Информация за "Нов българско-немски речник"
  • Език Български, Немски
  • Брой страници 1128
  • Вид корица Твърда
  • Година на издаване 2015
  • Размер см 17 x 24 см.
За автора

Няма добавена информация