Общи условия кампания „Четем заедно – откриваме нови светове“ 04.11. – 14.11.2021 г.

I. Общи положения
1. Настоящите условия („Общи условия“) определят начина за провеждане на кампания „Четем заедно – откриваме нови светове“, наричана по-долу за краткост „Кампанията“.
2. Организатор на Кампанията е Ориндж Интернешънъл АД, ЕИК: 205507041, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Граф Игнатиев 18, наричан по-долу за краткост „Организатор“.
3. „Сътрудник“ е „Захариеви“ ЕООД, ЕИК: 20483305, със седалище и адрес на управление с. Енина 6142, Област Стара Загора; Община Казанлък, Теменуга, № 32
4. Кампанията се провежда в периода 04.11. – 14.11.2021 г.
5. Кампанията се провежда на територията на Република България.

II. Право на участие
Участие в кампанията е възможно само при спазване на настоящите Общи условия. Общите условия ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Кампанията на https://www.orangecenter.bg/chetem-zaedno-otkrivame-novi-svetove
С участието в Кампанията се декларира съгласие с Общите условия.
6. Право на участие в кампанията има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст и с постоянен адрес на територията на Република България, наричано по-долу „Участник/ци“.

III. Механизъм на кампанията
7. Кампанията се провежда единствено онлайн на сайта на организатора – www.orangecenter.bg
8. В кампанията участват избрани книги за деца, позиционирани в подстраницата „Четем заедно – откриваме нови светове”, достъпни на следния адрес: https://www.orangecenter.bg/chetem-zaedno-otkrivame-novi-svetove или от официалния сайт на организатора - www.orangecenter.bg
9. Кампанията „Четем заедно – откриваме нови светове” предлага на клиентите на Orange center възможност да закупят онлайн избрани детски книги, позиционирани в подстраницата „Четем заедно – откриваме нови светове” с % отстъпка.
10. Предложението важи до края на периода на кампанията или до изчерпване на количествата.
11. Поръчка от кампания „Четем заедно – откриваме нови светове“ може да се направи чрез сайта на Организатора - www.orangecenter.bg.
12. В случай, че Участник желае да използва намалението от подстраницата на Кампанията и във физическите магазини, е необходимо той да се регистрира на допълнителна лендинг страница, за да получи код за отстъпка. Лендинг страницата е достъпна на следния адрес: https://chetemzaedno.orangecenter.bg/registratsia

IV. Лични данни
Чрез включването си в кампанията, участниците се съгласяват и приемат условията, свързани с обработката на личните им данни, описани на www.orangecenter.bg
V. Прекратяване на кампанията
В ролята си на Организатор, Ориндж Интернешънъл АД запазва правото си да прекрати кампанията преди изтичането на крайния ѝ срок, в случай на нарушаване на настоящите правила, злоупотреби или други непредвидени обстоятелства, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. При промяна на настоящите условия, Организаторът се задължава да обяви конкретните промени на своята интернет страница www.orangecenter.bg или на Фейсбук страницата си https://www.facebook.com/orangecenter.bg/.

VI. Нарушения
В случай на подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на кампания „Четем заедно – откриваме нови светове“, всички участници могат да сигнализират за това Организатора на следната електронна поща: [email protected] Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.
За допълнителна информация може да се свържете с екипа на Orange: [email protected]