9,50 лв.

Портфолио на ученика от началната училищна възраст от 1.клас до 4.клас

Дарина Йовчева
9,50 лв.

Това е портфолио на ученика - папка, в която се събират постижения по всички учебни предмети в начална училищна възраст. Ученикът, подкрепян и напътстван от учителя и родителя, подбира и подрежда информация за себе си. Това са контролни работи, тестове, съчинения, домашни работи, проекти, реферати, доклади, снимки, работни листове, в които подрастващият изучава своя завършен свят, заобикалящата го действителност и др.

Портфолиото се проверява периодично от учителя с цел съотнасяне на самооценките на ученика и оценките на преподавателя за постиженията по различните направления. Акцентира се върху напредъка, позитивните промени и развитието на детската личност. Чрез портфолиото се представят най-добрите и интересни постижения според самопреценката на ученика. Чрез това портфолио се издига ниво на себепознание и се изгражда собствен личностен модел.

Информация за "Портфолио на ученика от началната училищна възраст от 1.клас до 4.клас"
  • Брой страници 50
  • Вид корица Мека
  • Година на издаване 2015
  • Националност автор България
  • Размер см 21 x 29 см.
За автора

Няма добавена информация