17,00 лв.

Сърцето като център на цялостния живот

Боряна Нанова
17,00 лв.

„Сърцето като център на цялостния живот на човека“ на д-р Боряна Нанова е едно добре промислено и изградено изцяло в духа на православната богословска традиция изследване. Въпросите, разгледани в тази монография, са актуални не само в богословски, но и в много по-широк смисъл, защото те засягат най-дълбинните пластове на човешката душа, чийто абсолютен топос е сърцето. Голямото предимство и достойнство на текста е в продуктивната богословска интерпретация за централното му значение в духовния живот на човека. Сигурен съм, че монографията ще предизвика интерес не само от страна на изследователите, но и сред по-голям кръг читатели.
доц д-р Димо Пенков,
СУ „Св. Климент Охридски“

Информация за "Сърцето като център на цялостния живот"
  • Брой страници 212
  • Вид корица Мека
  • Година на издаване 2022
  • Националност автор България
  • Размер см 14 х 22 см.
За автора

Няма добавена информация