25,00 лв.

Теоретични основи на тероризма и антитероризма, част 1

Петър Маринов
25,00 лв.

Учебникът „Теоретични основи на тероризма и антитероризма“, част първа, е предназначен за подготовката на слушателите, докторантите, студентите и специализантите от Военна академия „Г. С. Раковски“. Този учебник е разработен по Национална научна програма „Сигурност и отбрана“ (задача 1.1.3. Анализ и оценка на системи за управление на антитерористичната дейност и изработване на научнообосновани предложения за тяхното усъвършенстване), която е финансирана от Министерство на образованието и науката на Република България. В учебника е дадена подробна информация относно същността на тероризма и неговото развитие. Той може да служи при подготовката по дисциплините от учебните планове на специалностите „Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма“ и „Организация и управление на военните формирования на оперативно ниво“, в подкрепа на други специалности, както и при разработването на дипломни работи и други научни публикации. Учебникът „Теоретични основи на тероризма и антитероризма“, част първа, е разработен под общото ръководството на полк. доц. д-р Петър Маринов, доцент в катедра „Сухопътни войски“ от факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“. Отделните раздели и точки са разработени както следва: полк. доц. д-р Петър Маринов – Раздели I, III, IV, V и VI, проф. д. н. Стойко Стойков – Раздел I, т. 3, и майор Димо Иванов – Раздели II, V и VI.

Информация за "Теоретични основи на тероризма и антитероризма, част 1"
  • Брой страници 304
  • Вид корица Мека
  • Година на издаване 2023
  • Националност автор България
  • Размер см 14 х 21 см.
За автора

Няма добавена информация