5,00 лв.

Учебно помагало по английски език за III - VII клас

Колектив
5,00 лв.

Включва:

Неопределителен / Определителен член.
Множествено число на съществителните имена. Неправилни форми за мн. ч.
Местоимения: лични; притежателни; относителни; показателни.
Сравнителни степени на прилагателните имена и наречията. Сравнителна и превъзходна степен с -er / -est (особености при добавне на -er / -est ). Сравнителна и превъзходна степен с more / most . Неправилни форми за сравняване на прилагателни и наречия.
Времена в английския език: сегашно просто; сегашно продължително; бъдеще просто; минало просто; минало продължително; сегашно перфектно - използва се за, характерни думи или фрази, положително изречение, въпросително изречение, отрицателно изречение, особености, изключения.
Спомагателни глаголи. Модални глаголи
Специални въпроси.
Числителни: бройни, редни.
Съюзи.
Предлози: за време, за място и посока, други - употреба, пример.
Притежателна форма: I и II вариант.
Произношение: особености при произнасянето на някои букви; особености при произнасянето на някои комбинации от букви.
Думи и изрази, които лесно могат да се объркат.
Количество: броими; неброими; пример; значение.

Информация за "Учебно помагало по английски език за III - VII клас"
  • Брой страници 4
  • Вид корица Мека
  • Година на издаване 2012
  • Размер см 21 x 30 см.
За автора

Няма добавена информация