Търсене
10.231.71.14-34.204.176.189

Чанти за през рамо

Общи условия за провеждане на кампанията

„Открий какво се крие в Orange Gift Box”

 

Настоящите Общи условия („Правила“) уреждат реда и условията за провеждане на кампанията „Открий какво се крие в Orange Gift Box („кампания“), част от сезонната кампания „Отново на училище“.  

1. Дефиниции

Настоящите правила на кампанията съдържат термини, които имат следното значение:

1.1. „Организатор“ е „Еспо Груп” ЕООД, ЕИК: 131008226, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 18, контакт: https://www.orangecenter.bg/contacts

1.2. „Сътрудник“ е „Захариеви“ ЕООД, ЕИК: 20483305, със седалище и адрес на управление с. Енина 6142, Област Стара Загора; Община Казанлък, Теменуга, № 32

1.3. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря на условията за участие по т. 3 по‐долу и което се е включило в кампанията по посочения в тези правила начин.

1.4. „Период на провеждане“. Кампанията се провежда в периода от 02.09.2019 г. до 30.09.2019 г. включително. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати продължителността на играта при условие, че оповести промяната предварително на Интернет страницата си на www.orangecenter.bg
Кампанията ще приключи по-рано от посочената дата в случай, че количествата се изчерпят.

2. Право на участие в Кампанията

В Кампанията могат да участват физически лица, навършили 18 години за българските граждани и съответната възраст, предвидена за пълнолетие в съответното национално законодателство за чуждестранните граждани, което не е поставено под пълно или ограничено запрещение, и имат постоянен адрес в Република България, с изключение на служители на Организатора, Сътрудника, свързаните агенции, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

3. Условия за участие в Кампанията 

За да се включи в Кампанията „Открий какво се крие в Orange Gift Box , предвидени по‐долу, Участникът, трябва:

3.1.  За да се включи в кампанията, участникът трябва да закупи онлайн, от официалния сайт на „Orange center“ www.orangecenter.bg, или от физически търговски обект на „Orange center“, стоки на стойност минимум 100лв. в периода на провеждане на Кампанията –  02.09.2019 г.  – 30.09.2019г. 

3.2.  След като клиентът е закупил стоки от Orange Center над стойност минимум 100лв, той получава подарък Orange Gift Box. В него клиентът ще намери артикули от Orange center създадени и селектирани специално за текущата кампания.

3.3.  При онлайн покупка подаръкът е част от основната поръчка на Участника и към нея не се добавя сума за транспортни разходи, или други суми.  

4. Нарушения

5.1. Докладване на нарушения

В случай на подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Кампанията, всички участници могат да сигнализират за това на Организатора на следната електронна поща: marketing@orange‐bg.com . Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.

5.2. Последици от нарушенията

В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство и/или на настоящите правила на Кампанията от страна на Участник, както и във всички случаи, в които Организаторът прецени, че е налице или има основателно подозрение за извършването на неправомерни и/или неприемливи действия от страна на Участник, Организаторът има право да дисквалифицира последния от участие в Кампанията. 

5. Отговорност

6.1. Организаторът и лицата свързани с провеждането на Кампанията не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

6.2. Настоящите правила на Кампанията ще бъдат достъпни за целия срок на Кампанията на интернет адрес: www.orangecenter.bg

6.3. Организаторът има неотменимо право да променя тези Общи условия при условие, че публично оповести промените по същия начин, по който е обявил кампанията ‐ на Интернет страницата си, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им. Участниците в кампанията следва сами да проверяват на адрес www.orangecenter.bg за промени в  общите условия, като организаторът  не е длъжен да ги уведомява. 

Организаторът може да прекрати Кампанията като оповести това чрез електронна публикация на интернет адрес https://www.orangecenter.bg

В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за претърпени от тях вреди в следствие на промяната/прекратяването. Решенията на Организатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички участници.

6. Правни аспекти

6.1. Приложимо право и подсъдност

Страните могат да използват всички предвидени в законодателството на Република България средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор отнасящ се до настоящите официални правила, същият ще бъде решаван от Арбитражен съд София при Сдружение "ППМ" съобразно неговия правилник, с изключение на споровете по които една от страните е потребител по смисъла на ЗЗП.

Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата кампания и на изпълнение на договора, сключен между него и участника при тези общи условия, или в случаите, в които това е предвидено със закон.

7. Прекратяване на участието в Кампанията

7.1. В случай, че Участник е достигнал необходимата сума по регламент, то той има право да получи своя подарък – Orange Gift Box, който автоматично ще се добави към поръчката му.

7.2. При добавяне на Orange Gift Box в кошницата, той ще е със стойност 0,00 лв. и участникът ще получи своя подарък като добавка към основната поръчка. Доставката на Orange Gift Box е безплатна. 

7.3. Ако Участникът желае личните му данни да не бъдат обработвани от Организатора, това може да бъде заявено на адрес dpo@orange‐bg.com.

7.4. Включвайки се в тази Кампания, участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Кампания.

 

Настоящите официални правила за участие в Камоанията са изготвени и приети от „Еспо Груп“ ЕООД и ще бъдат достъпни на Интернет www.orangecenter.bgза периода на кампанията.  

Чантите през рамо са се превърнали в голяма част от ежедневието ни и от нашия стил. Те комбинират удобството на раницата, но в много по-компактни размери. Чантите през рамо могат да се използват както за училище, така и за спорт, разходки, работа и много други. Чантите през рамо, които можете да намерите в книжарници Orange center, са изработени от висококачествени материали и предлагат удобство и комфорт за Вашето ежедневие.

Защо да изберете чанти през рамо?

Чантите през рамо са страхотни. Не само, че те ни позволяват да пренасяме най-важните неща от ежедневието ни, но и позволяват лесно комбиниране с дрехите ни. Те са стилни и удобни, като се предлагат в различни размери, форми и шарки. Чантите през рамо са универсален аксесоар, който може да се впише идеално както в мъжкия, така и в женския гардероб. Определено чантите през рамо са нещо, от което всеки има нужда.

Избирането на чанти през рамо не е лесна задача. Често хубавите чанти през рамо не са достатъчно ергономични или удобни и обратното - удобните чанти не са от най-красивите. Но при нас, в книжарници Orange Center, можете да намерите чанти през рамо, които са не само функционални, но и с красив и модерен дизайн. Те са подходящи както за малки, така и за големи.

Как да изберем най-подходящата чанта през рамо?

Пазарът е препълнен с най-различни видове чанти през рамо. Именно затова е важно да обръщате особено внимание при избирането им, за да може покупката Ви да бъде дългосрочна и издръжлива инвестиция. Ние от книжарници Orange Center искаме да Ви помогнем в успешното избиране на чанта през рамото. Има няколко неща, които трябва да вземете под внимание при купуването на чанта през рамото.

Чанти през рамото с лесен достъп

За разлика от раниците, които трябва да се свалят, за да се отворят, чантите през рамо позволяват лесен достъп до нещата, които са Ви необходими. Ние Ви препоръчваме чантата през рамо да разполага с лесно закопчаване, което обаче да Ви предлага надеждност и сигурност. Циповете на чантите през рамото трябва да се плъзгат гладко и да не заяждат, както и да позволяват откопчаване с една ръка, като оставя другата Ви ръка свободна да я придържате. Ако чантата през рамо е оборудвана с каишки, то те трябва да предлагат лесно откопчаване и закопчаване. Препоръчваме Ви да избирате чанти с магнитно затваряне.

Чанти през рамо с отделения

Съдържанието на чантите през рамо често се размества при употребата им. Често чуваме как нещата в чантата ни се местят като се движим, навеждаме, обръщаме и при много други движения. Именно затова те трябва да разполагат с отделения, които да контролират движението на нещата, които носим. Ние Ви препоръчваме да си търсите чанти през рамото, които предлагат множество и различни джобове, които да позволяват и затваряне с цип, както и прегради. Това ще Ви осигури удобство и комфорт във всеки един момент.

 • По-добра организация на пространството

Освен това, преградите и джобовете Ви помагат да организирате по-добре пространството си и да намирате всичко, което Ви е нужно само за секунди. На всички ни се е случвало да ровим няколко минути, докато си открием ключовете. Е, при чантите през рамо с прегради и джобове, този проблем е лесно разрешен.

 • По-добро разпределение на тежестта

Преградите на чантите през рамо помагат също така за по-доброто разпределение на тежестта. Отделенията ще попречат на по-обемните неща да се скупчат на едно място и да създадат допълнителна тежест. Това е изключително важно, защото този тип чанти използват само едното рамо от тялото и прекомерната тежест може да доведе до различни проблеми. Това предимство е важно и за ученическите чанти през рамото, защото детската физика е много по-податлива и не трябва да се прилага небалансирано натоварване на тялото. Именно затова ние Ви съветваме да се доверите на книжарници Orange Center при избора на най-добрите чанти през рамо на пазара!

Чанти през рамо с качествени презрамки

Начинът, по който една чанта през рамо се представя зависи главно и основно от качеството на презрамката. Именно за това трябва да залагате на качеството, защото тънката презрамка на тежка чанта през рамото може да доведе не само до дискомфорт, но и до здравословни проблеми.

 • Регулируеми презрамки

Повечето изделия предлагат регулируеми презрамки, което позволява на чантата през рамо да бъде лесно позиционирана на оптималната височина, в зависимост от ръста на човек. По този начин можете свободно да сменяте рамото, на което носите чантата си, без да Ви пречи на свободното движение. Всички чанти през рамо, които можете да намерите в книжарници Orange Center се предлагат с лесно регулируеми презрамки.

 • Широки презрамки - правилният избор

За да бъде една презрамка качествена и удобна, тя трябва да бъде възможно най-широка, за да осигурява на чантата през рамо по-голям комфорт. Тесните презрамки, както и веригите и въжетата, прилагат много по-голямо напрежение в областта на рамото и често са неудобни за носене, ако чантата през рамо е пълна. За оптимален комфорт, ние Ви предлагаме да избирате чанти през рамо с подплънка на презрамката. Тя осигурява допълнителен комфорт и лекота на рамото.

Предпазни мерки при носене на чанти през рамото

Ученическите чанти през рамото често могат да бъдат прекалено тежки. Затова ние от книжарници Orange Center Ви съветваме да изградите навик на децата си да изпразват чантата си след училище и отново да я подготвят за следващия ден. По този начин можете да бъдете сигурни, че детето Ви няма да носи излишни неща, които допълнително да правят чантата през рамо по-тежка. Това, разбира се, важи и за възрастните. Ние от книжарници Orange Center Ви препоръчваме внимателно да преглеждате Вашата чанта през рамо, за да може да сте сигурни, че не носите нищо излишно и тежко!

Носене на чантите през рамо

Не забравяйте при носене на чанта през рамото да не забравяте регулярно да сменяте страната, от която я носите. Ако в рамките на един ден носите Вашата чанта продължително време, то тогава през няколко часа сменяйте рамото, на което я носите. По този начин ще разпределите по-добре тежестта на чантата от двете страни на тялото и няма да прилагате ненужно натоварване само на едното рамо. При продължителни периоди на носене препоръчваме, също така, да разтегнете максимално презрамката, за да носите чантата през врата на рамото през цялото време. По този начин разпределяте тежестта много по-ефективно не само между рамената, но и върху торса.

Препоръчително тегло на чантите през рамо

Въпреки че чантите през рамо са направени за пренасяне на всякакви неща, ние Ви препоръчваме да внимавате какво слагате в тях. Пълната чанта през рамото трябва да бъде внимателно следена и периодично реорганизирана, защото често дребните неща я правят все по-тежка и по-тежка. Ние Ви съветваме, чантата Ви през рамо да не достига повече от 10% от общото Ви тегло, като същото важи с пълна сила и за ученическите чанти. Оптималното тегло на чантата през рамото не трябва да бъде повече от 5% от теглото на притежателя ѝ.

Съвети какво да не носите в чантите през рамо

Както вече споменахме, трябва да внимавате какво носите в чантите през рамо. Ние сме избрали няколко неща от нашето ежедневие, които препоръчваме да избягвате да носите във Вашите чанти.

 • Книги с дебели корици

Сред тези неща на първо място се подреждат книгите с дебели корици. В никакъв случай не Ви казваме да не четете! Напротив. Но при избирането на следващото си четиво внимавайте с теглото му. Например една книга от 300 страници с меки корици ще тежи между 350 и 370 грама, докато същото произведение, но напечатано с твърди корици променя тежестта си на 500-520 грама. Често имаме достатъчно време докато пътуваме за работа да прочетем част от книгата, която сме започнали. Но Ви препоръчваме при купуването на книги да избирате такива с меки корици, които да не утежняват допълнително чантите през рамо. Ако, обаче, имате книги с твърди корици, ние Ви съветваме да ги носите в отделна торбичка в ръка или на противоположното рамо, за да може да създадете баланс между тежестите.

 • Бутилки с минерална вода

Сред нещата, които Ви препоръчваме да не носите в чантите през рамо, са и пълните бутилки с вода или други течности. По принцип разликата между милилитри и грамове не е толкова голяма, но всичко зависи от това, което пренасяте. Ако в чантата си през рамо носите бутилка от 500 мл. с минерална вода, то това добавя още половин килограм тежест. Съответно литър и половина вода са равни на още килограм и половина тежест за Вашето рамо! Именно затова ние Ви съветваме да избягвате носенето на пълни бутилки с течности във Вашите чанти през рамото и вместо това ги сложете в торбичка, до любимата Ви книга.

 • Фотоапарати

Повечето професионални фотоапарати изискват множество допълнителни елементи, като обективи, светкавици и много други. Именно затова, често се предлагат със специализирани чанти и раници за пренасяне. Ние Ви съветваме да избягвате пренасянето на фотоапарати и подобен тип техника в чанти през рамото, защото те често са тежки и прилагат допълнително напрежение в тялото.

 • Стотинки

Стотинките са неразделна част от нашето ежедневие, но не трябва да прекаляваме с тях. Често, дребните монети са по-големи като тегло, от колкото като стойност. Именно затова ние от книжарници Orange Center Ви съветваме да не носите толкова стотинки в себе си и в чантите през рамо.

 • Чадъри

В определени части на земното кълбо чадърите са част от всекидневието на хората. При нас, обаче, не е точно така и затова ние Ви съветваме да носите чадъри в чантите през рамо само при нужда. Те не само заемат повече място, но и създават допълнителна тежест на рамото. Именно затова ние Ви препоръчваме преди да излезете да се посъветвате с прогнозата за времето и да оставите чадъра вкъщи!

 • Козметични принадлежности

Мъжете определено няма да носят четка за коса или грим в чантите си през рамо, но това често се случва на дамите. Въпреки че много хора казват “красотата изисква жертви”, няма нужда да натоварвате тялото си с излишни неща в чантата. Именно затова ние от книжарници Orange Center Ви препоръчваме да не носите толкова много козметични принадлежности в чантите през рамото.

Нашите чанти през рамо

При нас можете да намерите чанти през рамо за ученици и работещи. Освен това, в книжарници Orange Center предлагаме и торбички, чанти за храна, сакове и много други. Също като ортопедичните раници, чантите през рамо могат да бъдат на поредицата, любима на Вашето дете - като Замръзнало кралство, Мики Маус и много други.

 • Чанти за храна

Чантичките за храна са изработени от висококачествени материали, които са подходящи за пренасянето както на храни, така и на различни видове напитки. Те са изключително удобни и практични, защото позволяват пренасяне както на ръка, така и през рамото, с помощта на каишка. Вътрешността им е изработена от изометричен материал, който осигурява термоефект и предпазва храната от влага, топлина, мръсотия и други външни фактори. Чантите за храна са оборудвани с едно отделение, което се отваря и затваря посредством двупосочен цип. В самото отделение има отворено мрежесто джобче за пренасяне на по-малки изделия и торбички. Чантите за храна са удобни както за училище, така и при организирани екскурзии и разходки.

 • Спортни чанти през рамото

Спорните чанти през рамото са удобни, както за ежедневието, така и при тренировки, танци и други спортни занимания. Освен това, те са идеалното решение за пренасяне на багаж за кратки почивки. Те са оборудвани с две къси дръжки, към които може да се добави и дълга презрамка за през рамото. Тези изделия разполагат, най-често, с едно голямо отделение, което се закопчава с помощта на цип.

 • Торбички

Торбичките са подходящи за пренасяне на различна спортна екипировка за ученици. Тя може да бъде идеалното допълнение на ортопедична раница или чанта през рамото. Торбичките са подходящи и за възрастни, като позволяват носене на принадлежности за фитнес, йога, танци и други спортни занимания. Торбичките се затварят с връзки, като предоставят и възможността за носене, както като раница, така и на едно рамо.

Доверете се на книжарници Orange Center в избора на най-качествените чанти през рамото на пазара!

Защо да изберете чанти през рамо?
Как да изберем най-подходящата чанта през рамо?
Чанти през рамото с лесен достъп
Чанти през рамо с отделения
Чанти през рамо с качествени презрамки
Предпазни мерки при носене на чанти през рамото
Носене на чантите през рамо
Препоръчително тегло на чантите през рамо
Съвети какво да не носите в чантите през рамо
Нашите чанти през рамо

Виж повече Виж по-малко