40,00 лв.

Въззивно обжалване на съдебни решения и определения

Красимир Влахов, Таня Градинарова
40,00 лв.

Изданието представлява изследване на институтите на въззивното обжалване на съдебните решения и определения в исковия процес. Основното му предназначение е да служи за целите на правоприлагането. Акцентът е поставен върху практическото им функциониране. Книгата съдържа богата съдебна практика на Върховния касационен съд в изследваната материя, и се отнася до всички стадии на въззивното производство: подаване на въззивната жалба и изискванията към нейното съдържание; значението на отговора на въззивната жалба; насрещна въззивна жалба; специфики на въззивната дейност при условията на ограничен въззив; допускане на нови доказателства във въззивното производство; правомощия на въззивния съд при разглеждане на делото и при постановяване на въззивното решение.

Разгледани са множес­тво проблеми, които имат отношение изобщо към гражданския процес, като принципа на законността, оспорване на истинността и опровергаване съдържанието на документите, достоверната дата на частните документи и др.

Целевата аудитория: Книгата ще представлява интерес за всички практикуващи юристи – съдии, адвокати, юрисконсулти, нотариуси, частни съдебни изпълнители и всички други, които в своето професионално ежедневие се сблъс­кват с проблематиката на гражданския процес, за студентите и преподавателите по право, както и за всички граждани, които се явяват като страни в гражданското съдопроизводство.

Информация за "Въззивно обжалване на съдебни решения и определения"
  • Брой страници 560
  • Вид корица Мека
  • Година на издаване 2023
  • Размер см 16 х 23 см.
За автора

Няма добавена информация