3,00 лв.

Закон за задълженията и договорите

3,00 лв.

 

Обща част
Основни правила
Източници на задълженията
Действия на задълженията
Прехвърляне на вземания и задължения
Погасяване на задълженията
Особени видове задължения
Обезпечение на вземанията
Особена част
Продажба
Замяна
Дарения
Наем на вещи
Заем
Заем за послужване
Влог
Договор за изработка
Издателски договор, договор за публично изнасяне и договор за сценарио
Договор за поръчка
Комисионен договор
Спедиционен договор
Договор за превоз
Договор за застраховка
Дружество
Спогодба
Публично обещание за награда
Запис на заповед, менителница и чек
Приложимо право към договори с международен елемент
Избор на приложимо право
Приложимо право при липса на избор
Особени повелителни норми
Действителност на договорите
Форма на договорите
Суброгация, прехвърляне на вземания
Доказателства
Обхват на приложимото право
Изключване на препращането
Обществен ред
Заключителни разпоредби
Изменения на други закони
По закона за гражданското съдопроизводство
По закона за привилегиите и ипотеките

 

Информация за "Закон за задълженията и договорите"
  • SKU 9789542800910
  • ISBN 9789542800910
  • Вид корица Мека
  • Издателство Сиела
  • Брой страници 72