19,99 лв.

Занимателна игра: Семейна ферма

19,99 лв.

В една фамилна ферма винаги има много работа. Който бързо открие дали например малкото розово прасенце, тракторът или вилата са в неговата ферма и светкавично реагира, печели играта. Тази игра стимулира бързото разпознаване на различни обекти, развива наблюдателността и способността за концентрация.

Подготовка за играта:
Изберете един комплект и разбъркайте 6-те ферми-дъски в него. Всеки играч получава една ферма-дъска и я поставя пред себе си с лице нагоре. Останалите дъски се прибират в кутията.
Разбъркайте картите добре. В зависимост от броя на играчите картите се разпределят както следва: по 12 карти при двама играчи, по 9 карти при трима или четирима играчи и по 7 карти при петима играчи. Оставащите карти също се прибират в кутията.
Всеки играч поставя своите карти на купчинка пред себе си, обърнати с картинката надолу.

Цел на играта:
Задачата е чрез бързо и правилно подреждане на картинките, които ще намерите във вашата ферма, да съберете възможно най-много чипове.

Рундът завършва, когато един играч изиграе последната карта от купчинката си. След това всеки играч проверява сам дали картинките (обектите) на събраните от него карти се намират в неговата ферма. Правилните и грешките карти се разделят.
Правилно: получаваш по един чип за всяка карта, на която има поне една картинка (обект), която се намира във фермата ти. Ако и двете картинки на картата се намират във фермата, не получаваш допълнителен чип.
Грешно: за всяка карта, на която картинките не съвпадат с нито един обект от твоята ферма, трябва да върнеш един чип. Ако нямаш нито един чип, няма какво да връщаш. Ако имаш по-малко чипове, отколкото трябва да върнеш, връщаш всички чипове.
Начало на втори и трети рунд:
След оценяването на първи рунд, всички ферми-дъски се събират и връщат в кутията. Последните не се използват повече до края на играта.
След това се избира нов комплект от 6 ферми-дъски, разбърквате ги и раздавате на всеки играч по една. Оставащите ферми-дъски се връщат отново в кутията.
Разбъркват се всички карти и се раздават, подобно на началото на играта.
Играчът, завършил първи рунд, изтегля карта от своята купчинка и я поставя в средата на масата.

Край на играта:
Играта свършва след края на третия рунд, след като са използвани фермите-дъски от трите комплекта. Победител е този, който е събрал най-много чипове от трите рунда


Съдържание:
18 игрални дъски-ферми
3 цветно маркирани комплекта към всяка игрална дъска
36 карти
100 чипа
упътване

Информация за "Занимателна игра: Семейна ферма"
  • SKU 9001890747441
  • Производител Piatnik
  • Език Български
  • Материал комбиниран
  • Марка PIATNIK