80,00 лв.

Немско - български речник в 2 тома

Колектив на БАН
Емас
Изчерпано количество
80,00 лв.

Създаденият от колектив на Българската академия на науките двутомен Немско-български речник може да се нарече речникът на германистичната традиция в България. Той е настолен справочник на поколения студенти от специалността немска филология, ученици от езиковите гимназии и на всички, които изучават задълбочено немски език. Като се отнася с преклонение пред грандиозния труд на неговите създатели - проф. Ян. Арнаудов, Анг. Димова, Г. Минкова, Л. Андреева и М. Наумова, като съзнава отговорността си пред тях за съхраняването му и за продължаването на традицията и като спазва задължението си пред своите читатели да поднася винаги актуални справочници, настоящият издател реши да отрази промените в развитието на немския език през последните години. Затова целият речник бе преработен с новия правопис и бяха въведени много нови думи от областта на науката – електроника, компютърна техника, физика и др., от икономика, финанси и банково дело, както и множество думи и изрази от разговорната реч и жаргона.
Двутомният Немско-български речник отразява съвременното състояние на немския език и съдържа:

• най-богатият немскоезиков лексикален запас – от Лесинг до днес

• примери за приложението на словесните единици 

• думи и изрази от всички области на езика – литературен, специализиран, разговорен, диалекти, жаргон

• указания за правилната употреба на думите – произношение, ударение, граматична и стилова характеристика, ортографски варианти, синоними и омоними.

Приложения:

• Съкращенията в немски

• Географски имена

Информация за "Немско - български речник в 2 тома"
  • Брой страници 1700
  • Вид корица Твърда
  • Година на издаване 2015
  • Размер см 17 x 24 см.
За автора

Няма добавена информация