38,00 лв.

Счетоводство 2021

Антон Свраков, Бойка Брезоева, Бойко Костов, Христо Досев
Труд и право
Наличен
Оценка 5.0 от 1 глас
38,00 лв.

Тази книга-годишник е традиционен издателски продукт.

В нея ще намерите:

  • актуалните текстове на Закона за счетоводството и на Закона за независимия финансов одит с подробни коментари на промените и на изискванията за тяхното съблюдаване;
  • изчерпателни практически разяснения по НСС с акцент върху приложното поле и изискванията на всеки стандарт, както и върху проблемните въпроси на тяхното прилагане;
  • професионален коментар на промените в МСС/МСФО за 2021 година с пълен списък на приложимите стандарти и разясненията към тях;
  • Указание № УК-1 от 02.03.2021 г. на Министерство на финансите относно отчитане на приходи от държавни помощи във връзка с преодоляване на последствията от пандемията от COVID-19;
  • приложни разяснения по счетоводните и данъчните аспекти на помощите и компенсациите, свързани с COVID-кризата;
  • обстоен преглед и разяснения на последните промени в Наредба Н-18;
  • богата справочна информация - необходима и полезна за всеки счетоводител и финансист.

Годишникът отразява състоянието на законодателството към 19 март 2021 година.

Информация за "Счетоводство 2021"
За автора

Няма добавена информация